STYRELSEN

Styrelsesammansättning 2023

Ordförande: Jan Isaksson, 1 år
Vice ordförande, ledamot:  Mariah Bergqvist, 2 år nyval
Sekreterare, suppleant: Beatrice Lindholm, 1 år kvar
Kassör, adj ledamot: Elisabeth Bergmark Renman, 1 år, omval
Ledamot: Malin Lillbacka, 1 år fyllnadsval
Ledamot: Daniella Johansson,  1 år kvar
Ledamot: Kristina Wärme, 1 år kvar
Ledamot: Anna Norlin, 2 år nyval

Övriga val:

Revisor 1 år: Ulf Stödberg
Revisor suppleant 1 år: Elin Kämpeback

Valberedning, 1 år: Amanda Bergmark, sammankallande och  Petra Lundmark