GDPR

GDPR

Behandling av personuppgifter och GDPR

För att vara medlem behöver du lämna ditt namn, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter för registrering i föreningen, samt betala in din medlemsavgift. För att försäkra dig om att få all information och alla erbjudanden som sänds ut rekommenderar vi dig att ange alla dina kontaktuppgifter, dvs en aktuell mailadress och telefonnummer förutom din folkbokföringsadress. Detta för att kommunikation ibland endast sker i en av kanalerna till exempel via mail eller mobilnummer. Att du lämnar uppgifter om ditt namn, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter är en förutsättning för ett medlemskap i Vallholt och SIF. Vi har även en hemsida (https://idrottonline.se/vallholtislandshastforening-islandshast/) och en Facebookgrupp (Vallholt Islandshästförening) som används för att lägga ut information.

Behandling av dina personuppgifter

När du blir medlem i Vallholt lagras de uppgifter du lämnar i Vallholts medlemsregister, som i sin tur är en del av Svenska Islandshästförbundets, och i förlängningen Riksidrottsförbundets, register. Medlemsuppgifterna lagras i Idrott On Line (IOL). I och med att personnummer registreras så söker IOL fram folkbokföringsadressen. Du som medlem kan själv bestämma om det ska vara synligt för övriga i föreningen, eller inte. Detta gör du genom att logga in på dina sidor på www.idrottonline.se.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och avsluta ditt medlemskap, se kontaktuppgifter till Vallholt på hemsidan. Vallholt kommer att lagra dina personuppgifter så länge som du är medlem. Vallholt har infört rutiner för att hålla dina personuppgifter aktuella och för att gallra inaktuella personuppgifter, t.ex. uppdateras dina personuppgifter kontinuerligt under ett år. Vallholt kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. Om du inte betalar medlemsavgiften kommer ditt medlemskap att avslutas och dina personuppgifter kommer då att raderas enligt ovanstående.

Dina val

Du kan när som helst avaktivera dig för utskick via en enskild kanal och återkalla ditt samtycke. Du kan även kontakta någon i Vallholts styrelse för att anmäla detta. Du kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter om dig som Vallholt behandlar och begära att dina uppgifter rättas eller kompletteras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Under vissa förutsättningar och i enlighet med tillämplig lagstiftning har du även rätt att (i) begära att dina uppgifter ska raderas, (ii) begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas, (iii) invända mot behandling av dina personuppgifter, inklusive att de inte ska behandlas eller användas för direktmarknadsföring eller analysändamål och (iv) begära att få dina personuppgifter överförda till dig eller annan i ett elektroniskt format. Om Du har frågor gällande Vallholts behandling av personuppgifter eller vill åberopa någon av dina rättigheter som beskrivs ovan, kan du skriva eller ringa till någon i Vallholts styrelse, se kontaktuppgifter på hemsidan. Om du har klagomål om behandling av personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.