MEDLEM

Medlemsavgifter 2023

Senior: 550 kr - Junior: 300 kr (tom 18 år)

Familj: 800 kr (ska vara folkbokförda på samma adress)

Introduktion: 380 kr (ny medlem eller om du inte varit medlem de senaste 3 åren)

Stödmedlem: 100 kr (direkt stöd till klubben, ej rösträtt på årsmötet)


För att ditt medlemskap ska registreras behöver du betala medlemsavgift.
Det gör du via swish till
123 696 38 13 eller betala via plusgiro 934337-7

Du behöver även fylla i formuläret här så vi har rätt uppgifter för ditt medlemskap.


Som medlem i Vallholt blir du även medlem i SIF (gäller ej stödmedlem).

Aktuella medlemsförmåner kommer du hitta här (SIFs sida är under uppbyggnad).