STYRELSEN

Styrelsen 2024

Ordförande: Anna Norlin, 1 år
Ledamot, vice ordförande: Mariah Bergqvist,  1 år kvar
Ledamot: Malin Lillbacka, 2 år
Ledamot: Cornelia Lillbacka, 2 år
Ledamot: Molly Norén, 1 år
Suppleant: Emelie Thomasson,  2 år
Suppleant: Julia Lantz, 1 år
Adj ledamot, kassör: Elisabeth Bergmark Renman, 1 år

Övriga val:

Revisor 1 år: Ulf Stödberg
Revisor suppleant 1 år: Elin Kämpeback


Valberedning, 1 år: Görel Alfonsson, sammankallande och Betty (Elisabet) Gidlöf