AKTIVITETER I LÄNET

AKTIVITETER I LÄNET som arrangeras av föreningen eller våra medlemmar.  Du som medlem har nu möjlighet att få din aktivitet upplagd här. Skicka epost till föreningen
så ordnar vi det.  (Vallholt islandshästförening har inget ansvar för aktiviteter som arrangeras av dess medlemmar, eventuella frågor tas direkt med den ansvariga).

18 feb Vallholts årsmöte
14-16 /3 Kurs för Helen Blom, ansvarig Amanda Bergmark
23-24/3 Kurs för Gummi, ansvarig Grönåkers farm

27-28/4 Kurs för Lisa Lantz Cronqvist, ansvarig Julia Lantz

31/5-1/6 Kurs för Gummi, ansvarig Grönåkers farm

8-9/6  Kurs för Malin Olsson, ansvarig Anna Norlin
14-15/6 Kurs för Gummi, ansvarig Grönåkers farm

26-27/10 Kurs för Malin Olsson och Lisa Lantz Cronqvist, ansvarig Anna Norlin